Komunikaty Prezesa UKE - Pika Polska

Wyloguj
Przejdź do treści

Komunikaty Prezesa UKE

Pika Mobile
Szanowni Państwo,
Zgodnie z zapisem Artykułu 175e Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 poz. 2460) publikujemy aktualne informacje Prezesa Urzędu Komunikacjii Elektronicznej w sprawie:
1) potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez abonentów  z usług telekomunikacyjnych;
2) rekomendowanych środkach ostrożności i najbardziej popularnych sposobach  zabezpieczania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przed  oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym;
3) przykładowych konsekwencjach braku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia  telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.


Pika Polska Sp. Z o. o.
ul. Czerwonych Beretów 6,
00-910 Warszawa
Strona www.pikapolska.pl wszelkie prawa zastrzeżone
Wróć do spisu treści